Czyszczenie i konserwacja układów chłodzenia

Przegrzewanie się laptopa to najczęstsza usterka, którą każdy lekceważy do momentu aż komputer zacznie się wyłączać lub ulegnie większej awarii...

Przyczyną przegrzewania się laptopa jest:

  - kurz gromadzący się w kratkach radiatora,
  - utrata właściwości pasty termo-przewodzącej,
  - awaria wentylatora lub radiatora.Objawy przegrzewania się laptopa:

  - intensywna praca wentylatora,
  - gorąca obudowa,
  - nagłe wyłączanie się,
  - spadek wydajności,
  - zawieszanie się systemu.


Przed przystąpieniem do czyszczenia układu chłodzenia wykonujemy testy sprawnościowe oraz mierzymy temperaturę poszczególnych podzespołów w laptopie.

Czyszczenie i konserwacja składa się z:

  - rozebrania laptopa na części pierwsze,
  - wyczyszczenia obudowy i innych elementów komputera z kurzu i pyłu,
  - usunięcie starej pasty termo-przewodzącej z układów oraz radiatora,
  - rozebranie wentylatora, czyszczenie oraz jego test sprawnościowy,
  - montaż wszystkich elementów z nałożeniem nowej pasty i taśm termo-przewodzących,
  - złożenie właściwe laptopa, czyszczenie zewnętrzne obudów i ekranu


Po zakończeniu procedury czyszczenia wykonywane są pełne testy diagnostyczne z pomiarami temperatur.

Pełną usługę wykonujemy w jeden dzień roboczy, jeżeli podczas testów okaże się, że awarii uległ np. wentylator czas naprawy może ulec wydłużeniu o 1-2 dni.

W przypadku intensywnego korzystania z komputera zalecane jest czyszczenie układu chłodzenia co 1-2 lata.